Plac Teatralny
i Bankowy oraz ulica Senatorska w Warszawie
Plac Teatralny i Bankowy oraz ulica Senatoska / Widok z lotu ptaka Projekt zakłada powiększenie turystyczno-spacerowego salonu miasta o dodatkowe elementy.

Składa się z trzech, przestrzennie i funkcjonalnie odrębnych całości: Placu Bankowego, Placu Teatralnego i łączącego oba place zwornika w postaci ul. Senatorskiej.

Ulica Senatorska zamieniona została w deptak z napowietrzną galeria sztuki, prezentującą wystawy czasowe. Wydobyte zostało powiązanie z Ogrodem Saskim.

Przy zjeździe Trasy WZ zaproponowano miejsca postojowe dla autobusów turystycznych z łatwym dostępem do Starego Miasta, Traktu Królewskiego i nowopowstałych ciągów spacerowych.
Plac Bankowy / Plan zagospodarowania Plac Bankowy podzielono na części o odmiennym ukształtowaniu:

- zadrzewioną część w bezpośrednim sąsiedztwie al. Solidarności zawierającą rozbudowany węzeł komunikacyjny z przystankami komunikacji zbiorowej i dogodnymi przesiadkami.
- oś ratusza przechodzącą odtworzonym w parterze błękitnego wieżowca przejściem w ul. Corazziego
- kwadratową przestrzeń centralną pokrytą falującymi na wietrze elastycznymi latarniami
- część łączącą plac z ulicą senatorską z fontanną umieszczoną w posadzce.
Parter w budynku na wschodniej pierzei placu został zminimalizowany, dzięki czemu w zaanektowana została ukryta dziś przestrzeń dziedzińca przy ambasadzie belgijskiej i instytucie francuskim gdzie urządzono skwer do gry w boule.
Plac Teatralny / Widok Dla placu Teatralnego zaproponowana została zielona opaska z prowadzonych grabów o podcieniowym parterze, porządkująca zróżnicowaną zabudowę placu i wytwarzająca spójną oprawę dla nieosłoniętej dominanty Teatru Wielkiego.
Plac Teatralny / Plan zagospodarowania Autorzy projektu:
Zdzisław Jońca
Sebastian Bałut
Monika Forgacz
Michał Jońca
Marek Kozłowski