Dom socjalny
w Pawłosiowie
Dom socjalny w Pawłosiowie / Widok od strony wejścia do budynku Projekt konkursowy, zakładający stworzenie powtarzalnej dwukondygnacyjnej zabudowy modułowej.

Celem projektu było stworzenie obiektu o wysokim standardzie estetycznym przy wykorzystaniu najprostszych technologii budowlanych
Każdy moduł składający się z czterech bliźniaczych mieszkań jest w pełni samowystarczalną jednostką, dzięki czemu zabudowa może być kształtowana zarówno w sposób szeregowy jak i jako zespół niezależnych obiektów.

Projekt konkursowy zakłada budowę dwóch modułów.

Drugie miejsce w konkursie organizowanym przez Gminę Pawłosiów
Dom socjalny w Pawłosiowie / Widok od strony ogrodu Autorzy projektu:
Sebastian Bałut
Monika Forgacz
Michał Jońca
Wojciech Strzelczyk