Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Wojska Polskiego / Plan zagospodarowania Projekt muzeum zakłada wykorzystanie terenu cytadeli jako parku miejskiego poprzez umieszczenie większości pomieszczeń pod ziemią i przykrycie ich warstwą wegetacyjną z programem ekspozycyjno – rekreacyjnym.

W miejscu historycznego Placu Gwardii utworzono dziedziniec wejściowy o monumentalnych, surowych elewacjach z czarnej blachy z opisami w makroskali przywołującymi swoim charakterem urządzenia wojskowe np. samoloty czy okręty.
Muzeum Wojska Polskiego / Widok od strony placu Dziedziniec z jednej strony łączy się z układem miejskim przez zintegrowanie z umieszczoną na osi muzeum Aleją Wojska Polskiego, z drugiej poprzez wewnętrzny wielokondygnacyjny i wielofunkcyjny hol z budynkiem i ekspozycją plenerową na tyłach założenia.

Wewnątrz oprócz funkcji wystawienniczych i magazynowych, znajdują się części biurowo-administracyjne, badawcze, edukacyjne wraz z funkcjami towarzyszącymi.
Muzeum Wojska Polskiego / Rzut części podziemnej Autor projektu:
Zdzisław Jońca

Współpraca:
Sebastian Bałut
Monika Forgacz
Małgorzata Gosławska
Michał Jońca
Wojciech Strzelczyk